„Společně s vámi vytváříme nový svět.“

Vega společnost s ručením omezeným

U Náhona 529/17, 503 01 Hradec Králové

IČ: 45537577, DIČ: CZ45537577

tel.: +420 495 518 802–3, e-mail: intro@vega.cz


Šéfredaktor

Martin Verner, +420 607 859 977, martinver@seznam.cz


Předplatné

Jan Hejhálek, +420 606 669 968, intro@vega.cz


Inzerce

Helena Hejhálková, +420 777 844 405, hejhalkova@vega.cz

Jan Hejhálek, +420 606 669 968, honza@vega.cz


Grafické zpracování a sazba

Alena Hyblerová (Formelita), +420 607 553 131, aleja@centrum.cz