„Společně s vámi vytváříme nový svět.“

Poznejte náš tým

— Martin Verner

Šéfredaktor
Mobil: +420 607 859 977
Email: martinver@seznam.cz

— Alena Hyblerová

Grafické zpracování
Mobil: +420 607 553 131
Email: aleja@centrum.cz

— Jan Hejhálek

Zakladatel časopisu
Mobil: +420 606 669 968
Email: honza@vega.cz

Redakční rada

prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek, FEng.

Baví mě dávat něčemu takovou podobu, která má dle mého názoru smysl. Dobrých časopisů o architektuře není nikdy dost. A když vidím, jak některé v nám blízkém zahraničí globálně uspěly a naše zkomírají, je mi to líto.

Myslím, že v redakci je tak různorodá skupina lidí, kteří se k věci vyjadřují, že snad postihnou většinu názorových rovin. Snažíme se dělat to tak, aby to architekty zajímalo. A děláme to podle toho, co zajímá nás. A nejen architekty, ale i odbornou a laickou veřejnost, která má ráda architekturu.

Jde o to, doplnit mozaiku časopisů o architektuře něčím, co cítíme, že chybí – soustředit se na kvalitní architekturu a na grafické úrovni ji představit.

David Maštálka, MgA.
Lenka Křemenová, MgA.

Součástí knihovny našeho ateliéru je nespočet českých i zahraničních magazínů. Podnět k účasti v redakční radě nově vznikajícího periodika byl pro nás výzvou, kterou jsme rádi přijali, neboť vznik nového tištěného média, které obohatí nejen odbornou, ale zejména také laickou veřejnost, je podle nás v současné digitální době obzvlášť cenný.

Sami vnímáme právě tištěnou podobu jako velkou zodpovědnost i příležitost. V rámci práce v redakční radě bychom rádi přispěli ke společné debatě především rozšířením diskursu o méně známé nebo i nově vznikající stavby a ateliéry. Vnímáme také jako potřebné otevřít mezioborovou diskuzi, neboť architektura je pro nás, stejně jako účast v redakční radě magazínu INTRO, především práce týmová.

doc. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek

Časopisy jsem odebíral vždy pro nějakou informaci nebo zajímavost, kterou jsem jinde nenašel a která se pravidelně opakovala: Domus pro jeho mapovou přílohu, Detail pro detaily a skvělé úvodníky, Stavbu pro seriál Rostislava Šváchy, Architekt pro „kulér”, ERA 21 to byla pro její téma... INTRO 1 jsem si pořídil pro rozhovor se Zdeňkem Fránkem a, přiznám se, i pro grafiku obálky. První číslo mě přesvědčilo natolik, že jsem přijal nabídku stát se novým členem redakční rady.

Časopisu bych za sebe přál, aby rozvíjel a pokračoval v tom, co jsem objevil v jedničce, aby vznikl seriál s rozhovory, aby se jeho obálka stala fenoménem (filmovým plakátem), aby čtenářům přinesl vždy jednu pořádně rozpitvanou stavbu (tak, jak ji jinde nenajdete, podobně jako to umí Casabella).

prof. Ing. arch. Ján Stempel

Dobrá architektura nebude vznikat, nebude-li se o ní hovořit a psát.

Osvětu mezi laiky i odborníky považuji za důležitou již od svých studentských let. V době, kdy jsem studoval, nevládl světem informační boom. O co složitější bylo se k informacím dostat, o to více uměl člověk rozlišit jejich hodnotu a kvalitu. Hned ve druhém ročníku při studiu architektury jsme si vydávali vlastní časopis o architektuře. Doposud mě tato záliba neopustila, naopak jsem navíc propadl i práci na knihách, které s kolegy vydáváme.

Působení v ediční radě časopisu INTRO jsem proto nemohl odmítnout, i když mám dřívější zkušenosti z jiných redakčních rad, a vím, co tato nevděčná práce obnáší. Ale, jak jsem naznačil v úvodu, musíme psát a publikovat, aby bylo i v budoucnu o čem psát a co publikovat.

Vydavatel

Vega společnost s ručením omezeným

VEGA vznikla jako konsorcium v roce 1991 a v roce 1992 se stala společností s ručením omezeným. Téhož roku začala měsíčně vydávat Výběr – noviny pro stavebnictví a interiér, které se v roce 1997 změnily na časopis Stavebnictví a interiér. Dnes je tento časopis nejstarším ve svém oboru v ČR.

V současné době se VEGA společnost s ručením omezeným zaměřuje hlavně na vydávání periodických publikací v tisku a na internetu. Pořádá rovněž celorepublikovou soutěž Výrobek roku a příležitostně vydává odborné publikace.

Internetové stránky

www.stavebnictvi3000.cz, www.istavebnictvo.sk, www.vyrobekroku.cz

Sociální sítě

www.facebook.com/mojeintro, www.instagram.com/mojeintro